• TCM Akupunktur

    Akupunktur er en behandlingsform, som har været anvendt i østen gennem mindst 5000 år. Akupunktur bygger på anvendelsen af nåle der stikkes i akupunkturpunkter, man genopretter kroppens normale energi balance og forebygger eller behandler bestemte sygdomme.

Traditionel Kinesisk Akupunktur

Den dag i dag giver akupunktur gode og bemærkelsesværdige resultater - også i vores vestlige verden.

Akupunktur bruges til behandling af både akutte og kroniske sygdomstilstande, samt til smertelindring og forebyggende behandling.

Behandling med akupunktur søger bag om symptomerne og prøver at nå årsagen til lidelsen. Derved genoprettes energibalancen, og samtidig med at dine symptomer forsvinder eller mindskes, vil du få mere energi og have det bedre fysisk og psykisk.

Akupunktur bygger på en helhedsopfattelse af mennesket

Derfor vil man som klient få stillet en lang række spørgsmål vedrørende den helbredsmæssige tilstand. Således at jeg kan fastlægge en optimal akupunkturdiagnose.

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve behandlingsforløbet, som kan variere meget alt efter lidelsens/ubalancens omfang. Selve behandlingen med de tynde sterile engangsnåle tager typisk 30 – 45 minutter.

Behandlingsreaktionen kan være alt fra total afslappelse til varme- eller kuldefølelse, kløe/ summen/prikken flere steder på kroppen.